O mrežnom poslovanju

Da biste saznali šta je to mrežno poslovanje, na kojim principima funkcioniše i kako ga razlikovati od drugih poslovnih modela, preporučujem da pročitate odlomak iz knjige “Vodič kroz mrežni marketing” koju je napisao Radiša Dobrodolac, jedan od najeminentnijih stručnjaka za ovu oblast na ovim prostorima. Pročitajte odlomak iz knjige.

Reč je o najkompletnijoj knjizi na temu plasmana robe i usluga kroz mrežni sistem. Vodič za potpune početnike, kao i obavezno stivo za profesionalce. Knjiga obrađuje osnove, metodologiju rada i sve finese mrežnog poslovanja. Daje odgovore na najčešća pitanja i mnoge vredne praktične savete. Zato je dobro imati ovu knjigu i stalno je isčitavati.

Steven Thomson je bio siromašan čistač bazena kad je počeo da se bavi mrežnim poslovanjem. Sada je suvlasnik međunarodne kompanije Livesmart 360. Izvolite, čujte njegovu priču, koja pokazuje da se može uspeti i kad se krene od nule:

Kako treba raditi i šta ne treba raditi da bi ste uspeli u bilo kom poslu možete saznati u najjrazumljivijem i najduhovitijem tekstu u vezi sa ovom temom koji sam ikad pročitao i koji preporučujem i vama. Njegov autor je Randy Gage, jedan od najboljih teoretičara i, što je mnogo značajnije, praktičara na svetu kad je u pitanju privatno preduzetništvo. Preuzmite tekst ovde. Ove tri stranice vrede više od tomova i tomova klasičnih udžbenika.

Mnogi brkaju pravo mrežno poslovanje sa prevarnim piramidalnim sistemima (tzv. Piramide). Od ogromnog je značaja da se prepozna razlika između ove dve pojave i zato preporučujem da pažljivo proučite ovaj članak.

Postoje klasične kompanije koje, želeći da naude konkurenciji, zlonamerno podupiru širenje zabluda o mrežnom poslovanju i ovo zanimanje pokušavaju da izjednače sa delatnošću tajnih društava, raznih sekti itd.

Ovaj tekst će Vam pomoći da mnogo bolje razumete celokupnu situaciju, da se zaštitite od takvih uticaja i da se oslobodite eventualnih zabluda.

Pasivni prihodi su jedan od najvažnijih plodova ozbiljnog bavljenja mrežnim poslovanjem. O tome šta su pasivni prihodi, kako ih ostvariti i druge korisne detalje u vezi sa njima saznaćete u ovom materijalu.

Rad kompanija sa kojima se možete upoznati na ovoj prezentaciji je apsolutno u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, poslovna pravila svima dostupna, proizvodi i usluge u potpunosti odgovaraju donetim specifikacijama, a profit se ostvaruje isključivo na bazi realnog prometa. Da biste se uverili u moje iskrene namere preporučujem da proučite sledeću internet stranicu, na kojoj ćete saznati nešto više o raznoraznim prevarama, zatim kako da prepoznate prevarante i na koji način se zaštitite od njih. Pogledajte ovde.

Share