Tekstovi o zdravlju

U ovoj sekciji želim da vam preporučim više korisnih i zanimljivih tekstova, uglavnom o zdravlju. I pored uverljivosti informacija iznetih u ovim tekstovima, ja ne mogu preuzeti odgovornost za njihovu tačnost pa vas zbog toga molim da ih proverite i na drugim mestima (kod vašeg lekara, na primer).

Veći broj vrlo korisnih stručnih tekstova koje su napisali vrhunski specijalisti u datim oblastima (medicina, nutricionizam, psihologija…) možete pronaći na sledećoj internet prezentaciji u odeljku „autorski tekstovi“:

www.vitaoptima.org.rs

Share